Edukacja

* 2009 - 2010 - seria szkoleń z zakresu zastosowania nowych technologii teleinformatycznych w edukacji, Faculty Innovation Center, Loyola Marymount University, Los Angeles, USA

* 2008 – warsztaty „Building a Successful International Research Career”, British Council, Paryż, Francja

* 2007 - 2008 - studia podyplomowe „Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”, Politechnika Szczecińska

* 2007 - Leicester University, Anglia - warsztaty naukowe Midlands Game Theory Workshop - "Evolution and repeated games” prowadzone w przez laureata Nagrody Nobla (prof. Eric Maskin) - Institute for Advanced Studies, Princeton, NJ, USA

* 2004 - 2005 - studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA), Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (O), Niemcy

* 2000 - 2004 - rozprawa doktorska w zakresie finansów przedsiębiorstw oraz bankowości komercyjnej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

* 2000 - szkolenie „Pogłębiona analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego” - Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Warszawie

* 1999 - Certificate in Advanced English (The British Council Studium)

* 1993 - 1998 - studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Handel Zagraniczny; praca magisterska napisana i obroniona w języku angielskim

* 1989 - 1993 - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczecinie (list gratulacyjny)

* 1985 - 1989 - Szkoła Muzyczna I stopnia - ukończona z wyróżnieniem

* 1990 - 1994 - Szkoła Muzyczna II stopnia

 

Doświadczenie zawodowe


* 2009 - 2010 - Stypendium Fulbrighta - Fulbright Advanced Research Grant - Loyola Marymount University, College of Business
Administration, Center for Entrepreneurship, Los Angeles, California

* 2009 - 2013 - Ekspert ds. Oceny Merytoryczno-Technicznej, Oceny Możliwości Wystąpienia Pomocy Publicznej oraz Oceny Ekonomiczno-Finansowej - Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, Urząd Marszałkowski, Szczecin

* 2008 - 2009 – warsztaty (praktyka zawodowa) w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ("REAL GRYFNET" s.c. oraz Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości) – ok. 400 godzin

* 2008 – pobyt studialny w National University - San Diego, San Diego State University, Loyola Marymount University - Los Angeles, San Francisco State University - San Francisco, California

* 2007 - … - Dyrektor ds. Rozwoju, Prokurent w spółce kapitałowej, główny udziałowiec

* 2007 - 2008 - stypendium naukowe British Council - pobyt studialny w Leicester University, Anglia

* 2006 - 2008 - Socrates Erasmus - seria wykładów o tematyce finansowej w Uniwersytecie Nantes, Francja, Uniwersytecie Bari, Włochy oraz w School of Business Administration Turiba, Łotwa

* 2001 - 2003 - MBA Executive Director - Katedra Master of Business Administration, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (O), Niemcy

* 2001 - … - pracownik naukowo – dydaktyczny (Adiunkt od 03.2004) w Katedrze Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (specjalizacja: finanse - bankowość)

* 2004 - 2008 - Wykładowca w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie

* 2000 - 2001 - Główny Koordynator (z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego) Międzynarodowego Programu TEMPUS JEP (Join European Project) – EXPAND – „Knowledge and technology transfer between universities and enterprises” (Szwecja, Finlandia, Polska)

* 1999 - 2000 - Relationship Manager Assistant w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A.

 * 1999 - Leading Freightbroker’s Assistant w spółce maklerskiej Polsteam Brokers Ltd., Szczecin

Nagrody, wyróżnienia

 

* 2010 – Center for Entrepreneurship, College of Business Administration, Loyola Marymount University, Los Angeles, California

* 2009 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe

* 2008 - Nagroda Dziekana WZiEU za ponadprzeciętne osiągnięcia dydaktyczne oraz szczególny wkład w rozwój potoku anglojęzycznego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

* 2006 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe

 

Aktywność w wymiarze międzynarodowym (inter alia)

* 2009 - 2010 – Senior Fulbright Advanced Research Grant, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Loyola Marymount University, California, USA

* 2009 - … - United States Department of State Alumni Association oraz Fulbright Academy of Science and Technology, USA

* 2008 - … -  Representative for Poland - Master of Business Administration, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (O), Niemcy

* 2008 - pobyt studialny w USA

* 2008 - British Council, Paryż, Francja

* 2008 - doradztwo inwestycyjne, Portland, Oregon, USA

* 2007 - Young Scientists Program, British Council - Leicester University, Anglia

* 2007 - 2008 - Socrates Erasmus: Francja, Włochy, Łotwa

* 2005 - … - MBA Alumni Association, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt (O), Niemcy

* 2004 - 2005 - Haniel Stiftung Fellowship, Frankfurt (O), Niemcy

* 2001 - 2003 - Volkswagen Stiftung Fellowship, Frankfurt (O), Niemcy